To-dimensionelle kunstværker er værker af længde og bredde. De har ingen dybde eller højde. De er flade og ses og værdsat som sådan. Eksempler på to-dimensionelle kunst er fotografier, plakater, mosaik osv. I to-dimensionelle kompositioner, bør kunstneren være særlig opmærksom på, hvordan de forskellige elementer i design er organiseret eller arrangeret. Forordningen bør være underlagt de forskellige principper for udformningen i det givne rum. For eksempel skal teksten og billederne i billedområdet organiseres på en sådan måde, at der vil være balance, dominans, rytme, enhed osv. Hvis man seriøst overvejer det, og der bruges meget tid på den måde, hvorpå de forskellige elementer sammensættes i et todimensionelt værk, vil hele arbejdet blive betragtet som en samlet helhed.

En tre-dimensionel kunstform refererer til enhver kunstform, der har højde, bredde, dybde og kan ses og værdsættes fra forskellige retninger. De er fritstående og omtales undertiden som « arbejde i runden ». Eksempler på tredimensionelle værker er kurve, skulptur-in-the-round, keramiske varer, perle osv. I tredimensionelle sammensætninger skal layoutene af de forskellige dele eller dele af designet være styret af designprincipperne. Også i skabelsen af tre-dimensionelle kunstformer opmærksomhed er betalt til relationer og overensstemmelse af former, rum, skala, vægt, ratio, balance, sort, rytme, osv. Skabelsen af tre-dimensionelle kunstformer indebærer viden og dygtighed i opbygningen og konstruktionen af former, perspektiv og beherskelse af den måde at håndtere værktøjer og materialer.

To- og tredimensionelle værker er meget beslægtede. Før alle tredimensionelle værker bygges og bygges, repræsenteres de for eksempel først i todimensionale tegninger fra forskellige vinkler og visninger. Dette gøres for at forestille sig, hvad de faktiske tre-dimensionelle værker vil se ud. To-dimensionelle design giver os platformen til at analysere og vælge de aspekter af vores miljø, der motiverer os til at skabe tre-dimensionelle kunst.

Forholdet eller lighederne mellem to- og tredimensionelle former er let genkendes i identifikation, udvælgelse og undersøgelse af visuel information fra miljøet, udforskning og brug af værktøjer og materialer til fremstilling af artefakter, samt den følelse, der vækker i os, når vi ser de færdige kunstværker.

Der skal identificeres et problem, for hvilket der skal anvendes en tredimensionel kunstform. For eksempel er der behov for en læder kobling taske til at huse en række elementer, der anvendes af en kunstner. Flere observationer af både naturlige og menneskeskabte objekter findes i området er blevet gjort for at bygge ideer til at designe koblingen posen. På grund af de forskellige stadier af idéudvikling af det naturlige eller menneskeskabte udvalgte objekt, opnås forskellige designs ved tilføjelser og subtraktioner af dele af det oprindelige design. Husk at bevare det oprindelige koncept eller centrale komponenter i det oprindelige design, mens du går gennem de forskellige faser i udviklingen af ideen. Det rigtige design, der viser kunstnerens opfindsomhed eller kreativitet og bedst tackler det identificerede problem, er valgt.

Den endelige skitse af designet er tegnet i en to-dimensionel form med forskellige syn på designet. Dette baner vejen for opførelsen af den faktiske kobling taske med de relevante værktøjer og materialer dermed læder i en solid tre-dimensionel form.

Der er en række aktiviteter involveret i både to- og tredimensionelle kompositioner. Det er:

1. Visuel forskning: Dette refererer til udforskning af den visuelle verden gennem skarp og kritisk observation af naturen med øjet. Disse udforskninger af øjet er sat på papir i form af tegning i to- eller tre-dimensionelle sammensætning.

2. Læringsfærdigheder: Færdigheder i produktionsprocesser er afgørende i både to- og tredimensionelle kompositioner. For eksempel kræves der en færdighed i layoutdesign i alle kompositioner, uanset om det er to eller tre dimensioner.

3. Fejlfinding: Både to- og tredimensionale sammensætninger oprettes med henblik på at løse eller løse et identificeret problem. Færdige kunstværker er produceret som følge af anholdelsen af disse problemer.

Write A Comment