Grafiske designere spiller forskellige levende roller, der sikrer udvikling, overlevelse og levebrød i samfundet. Det er ingen overdrivelse at sige, at de grafiske designeres produkter og tjenester sikrer, at de aktiviteter, der udføres i samfundet, fungerer korrekt. Grafiske designere undervise, advare, informere, informere, underholde, osv. De grafiske kunstnere spiller vigtige sociale, kulturelle og religiøse roller i samfundet.

Sociale roller

Sociale aktiviteter fremmes ved hjælp af dets produkter. For eksempel er underholdningsindustrien stærkt afhængig af produkter i grafisk design. Cinematografi, som er et aspekt af området bruges til underholdende unge og gamle gennem sine animerede billeder og tegnefilm. Produkter i den grafiske kunst såsom produktion af hylende morsomme bøger og andre tegneserier, der bærer humoristiske historier kombineret med satiriske billeder er en lækre form for underholdning for den brede offentlighed, især studerende.

Underholdningsindustriens aktiviteter formidles til den brede offentlighed gennem kommunikationsmidler såsom plakater, bannere, flyers, handbills osv. Identifikationen af spillere og hold ved hjælp af trøjer med deres individuelle navne og flag i deres respektive lande er gjort let på grund af udskrivning. Programmerne for forskellige sportsgrene kommunikeres til den brede offentlighed gennem grafisk design kommunikationsværktøjer såsom plakater, bannere, handbills osv.

Kulturelle roller

I det traditionelle forvaltningssystem, hvor en tilsynsførende og hans råd (ældre- og andre underoverhoveder) udøver myndighed over sine statsborgere eller medlemmer af samfundet, er grafiske designprodukter i gang kraftigt. Festivaler, ceremonier og ritualer, der udføres i samfundet er i udstrakt grad afhængige af sine produkter. Disse aktiviteter videregives til offentligheden gennem plakater, bannere, flyers og billboards. Kulturelle stoffer er trykt med symbolske mønstre, der skildrer og lærer os om vores rige kulturarv.

Religiøse roller

Religiøse aktiviteter af de forskellige religiøse organer i landet er effektivt udføres på grund af grafiske produkter. Placeringen af de forskellige templer, kirker, helligdomme og katedraler er resultatet af tegn, skilte, billboards og bannere, der omhyggeligt ligger på udsigtspunkter. Uden dem ville det være meget vanskeligt for folk at finde placeringen af de utallige religiøse foreninger i landet. De trykte påklædninger, der hjælper os til nemt at identificere roller, som medlemmer af den religiøse gruppe spiller. Hvordan vil en ny person i kirken, moskeen eller helligdommen identificere lederen af den religiøse gruppe, hvis ikke gennem det trykte tøj, de bærer? Personer med opgaver såsom ministerielle opgaver såsom betjentene er identificeret ved de trykte stoles de lægger på. Medlemmer af unge, mænds og kvinders foreninger af forskellige kirker er let identificeres ved T-shirts og den trykte klud af foreningen. Det indvendige og udvendige af religiøse bygninger er rigt dekoreret med forskellige gobeliner, buntings osv.

De mange plakater, bannere, flyers og regninger, der informerer medlemmer om religiøse programmer, mødedage og -tider, høst- og fundraisingceremonier, er også muliggjort af den grafiske designer. Kirkens genstande holdes sikre på grund af de omfattende etiketter, der er blevet sat på dem. Klistermærker, nøgleindehavere, armbånd og andre kirke remedier, der tiltrækker og tiltrækker nye medlemmer i de forskellige religiøse grupper er resultatet af ham.

I nogle religiøse trosretninger, særlige bøger betragtes som « hellige », såsom Bibelen og Koranen, bruges til at undervise og formidle doktriner af de religiøse organer. Det kan siges uden overdrivelse, at den grafiske designer i høj grad hjælper med den glatte strøm af religiøse aktiviteter, der udføres af de forskellige religiøse organer i landet.

Write A Comment